ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Φεβρουάριος, 2023

Φεβρουάριος, 2022

Νοέμβριος, 2021

 • 15 Νοεμβρίου

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση ανελκυστήρα της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για «Αναβάθμιση ανελκυστήρα της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων», CPV:42419510-4 συνολικού  προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων και σαράντα τεσσάρων ευρώ (10.044,00€) με ΦΠΑ. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε τον φάκελο της προσφορά σας, στο Τμήμα Προμηθειών – Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης …

Ιούλιος, 2021

Ιούνιος, 2021

Δεκέμβριος, 2020

Φεβρουάριος, 2019

Ιούλιος, 2012

 • 31 Ιουλίου

  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Νοσοκομείο Κιλκίς

  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια – εγκατάσταση ανελκυστήρα – πλατφόρμας στους διαδρόμους σύνδεσης της Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων με το κτήριο της Β’ πτέρυγας στα σημεία επαφής με τους εναέριους διαδρόμους σύνδεσης», Διακήρυξη 36/2012. Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 55.000,00 Ευρώ με …

 • 30 Ιουλίου

  Ανακοίνωση του ΕΒΕ Φθιώτιδας για τη κατασκευή ανελκυστήρα

  Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι επιθυμεί να εκπονήσει μελέτη για την κατασκευή ανελκυστήρα στο κτίριο του Επιμελητηρίου, γι’ αυτό το λόγο καλεί όλους του ενδιαφερομένους να καταθέσουν στα γραφεία του, Όθωνος 3 – 35100 Λαμία, την οικονομική τους προσφορά το αργότερο έως την 31η Ιουλίου 2012, ύστερα από απόφαση της …