ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ιούλιος, 2010

 • 21 Ιουλίου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

  To Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» διενεργεί τον παρακάτω Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την αποξήλωση παλαιών, προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ νέων ανελκυστήρων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 595.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27-09-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. …

 • 20 Ιουλίου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

  To Γενικό Νοσοκομείο ΧΑΛΚΙΔΑΣ, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, θα διενεργήσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ME ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑΝΣΕΡ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ, εξοπλισμού) με προϋπολογισμό δαπάνης 17.000,00 € με Φ.Π.Α. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. …

 • 20 Ιουλίου

  Προκήρυξη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Η προκήρυξη αφορά τη συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αθηνών με συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος 1.031.161,50 ευρώ με ΦΠΑ. Η εκτιμώμενη αξία χωρίς το ΦΠΑ είναι: 838.342,68 EUR. Η διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεση είναι 24 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης. Τα κριτήρια ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή …

 • 19 Ιουλίου

  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

  Η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αναβατορίου κλιμακοστασίου ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία) στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ από το ισόγειο έως και τον 4ο όροφο» Προϋπολογισμός: 35.000,00 …

 • 16 Ιουλίου

  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Νοσοκομείο Παπανικολάου

  To Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών μηχανημάτων ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 6-10-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα …

 • 15 Ιουλίου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

  To Γενικό Νοσοκομείο Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για τη συντήρηση (12) δώδεκα ανελκυστήρων για τις ανάγκες του νοσοκομείου Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 35.950 ευρω με το ΦΠΑ για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός  θα γίνει την Δευτέρα 6.9.2010, ώρα 10 n.μ. στην αίθουσα προμηθειών του …

 • 7 Ιουλίου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

  To Γενικό Νοσοκομείο  Καλαμάτας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση συντήρησης οκτώ (8)  ανελκυστήρων. Ο  προϋπολογισμός είναι 30.498,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ ΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 03/08/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μμ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 04/08/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 27210 46128-130 …

 • 2 Ιουλίου

  Προκήρυξη από το Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών

  To Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο “Η αγία Ελένη”, προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού δαπάνης 21.000 ευρώ + ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2 Αυγούστου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα …

Ιούνιος, 2010

 • 26 Ιουνίου

  Πρόχειρος διαγωνισμός από τη Νομαρχία Πέλλας

  Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας διακηρύσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού 22.000 Ευρω μαζί με to ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που αφορά την επιλογή αναδόχου για την ανακατασκευή των τριών ανελκυστήρων του κτιρίου της Νομαρχίας Πέλλας προκειμένου να εκδοθούν τα   απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου. Ο διαγωνισμός θα …

 • 24 Ιουνίου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων “Αμαλία Φλέμινγκ”

  To Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων «A. ΦΛΕΜΙΓΚ» προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό: α) για την ετήσια τακτική συντήρηση πέντε (5) ανελκυστήρων Πτ. Τσαγκάρη και Πτ. Μπόμπολα, προβλεπόμενης δαπάνης 18.000 ευρώ και β) για την ετήσια τακτική συντήρηση των δύο (2) νέων ανελκυστήρων της Πτ. Μπόμπολα, προβλεπόμενης δαπάνης 5.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). …