ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ιανουάριος, 2011

 • 4 Ιανουαρίου

  Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω

  Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια “Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω”με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα την 21/01/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ. Προδιαγραφές – Γενικά Χαρακτηριστικά Χρήση Ανελκυστήρα Επιβατών Τύπος ανελκυστήρα Ηλεκτρομηχανικός χωρίς μηχανοστάσιο οικολογικής τεχνολογίας Συνεργαζόμενοι …

 • 2 Ιανουαρίου

  Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός από το Γ.Ν. Παπανικολάου

  Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ.Παπανικολάου διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών και μηχανημάτων για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του αιτούμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης 74/2010. Προϋπολογισμός Διαγωνισμού 150.000,00€ …

Δεκέμβριος, 2010

 • 29 Δεκεμβρίου

  Πρόχειρος Διαγωνισμός από το Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ–ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.” (Αθανασάκη & Ερυθρού Σταυρού ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ– ΑΘΗΝΑ Τ. Κ. 115 26) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ προϋπολογισμένης δαπάνης 33.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές θα κατατίθενται υποχρεωτικά στην Γραμματεία του Νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθούν, το …

 • 18 Δεκεμβρίου

  Ανοιχτός διαγωνισμός από το τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

  Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων ανελκυστήρων στο κτίριο του ΕΟΦ), προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 26-1-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο …

 • 16 Δεκεμβρίου

  Πρόχειρος διαγωνισμός από το ΑΤΕΙΘ

  Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα στο ΑΤΕΙΘ, προϋπολογισμού δαπάνης (42.000,00 €) σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας στο κτίριο …

 • 10 Δεκεμβρίου

  Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων για το Θεαγένειο

  To Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών ανελκυστήρων, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20/12/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. από αρμόδια εππροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού …

 • 6 Δεκεμβρίου

  Διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

  To Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες στη …

Νοέμβριος, 2010

 • 30 Νοεμβρίου

  Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα για το Γ.Ν. Κυπαρισσίας

  To Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα στο νοσοκομείο. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 ευρω συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι n χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-12-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία λήξης …

 • 25 Νοεμβρίου

  Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων για το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο

  Το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής στις 22.12.2010, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00 π.μ. Η …

 • 18 Νοεμβρίου

  Διετής συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για τους ανελκυστήρες στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων εξειδικευμένων στο αντικείμενο της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης των ανελκυστήρων με σφραγισμένες προσφορές, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14 ΚΑΙ ΔΕΓΛΕΡΗ, ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ …