ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Μάρτιος, 2011

 • 3 Μαρτίου

  Διακήρυξη από τη ΔΕΗ

  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. (ΔΕΗ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τακτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου» συνολικού προϋπολογισμού κατά την μελέτη της Επιχείρησης «132.840,00» € (εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες, οκτακόσια σαράντα ευρώ). Η παραλαβή και η αποσφράγιση …

Φεβρουάριος, 2011

 • 6 Φεβρουαρίου

  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός από το 424 ΓΣΝΕ

  424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο (424 ΓΣΝΕ) θα προβεί στη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που θα αφορά στην Ανάδειξη Μειοδότη για την συντήρηση των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων του (συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών). Δ ιεύθυνση για τη λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή πληροφοριών …

 • 4 Φεβρουαρίου

  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

  To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για τη συντήρηση των είκοσι (20) ανελκυστήρων του νοσοκομείου, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 37.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15-2-2011 και ώρα 12.00 στα γραφεία του νοσοκομείου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα …

 • 3 Φεβρουαρίου

  Μειδοτικός διαγωνισμός από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

  To Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την «Επισκευή και αποκατάσταση εννέα (9) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων σε κτίρια ιδιοκτησίας Τ.Π.Δ.Υ και την πλήρη συντήρηση τους για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά κτίριο. Ο διαγωνισμός …

Ιανουάριος, 2011

 • 24 Ιανουαρίου

  Διαγωνισμός για τη συντήρηση των ανελκυστήρων στο ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ (ΔΕΗ)

  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. (ΔΕΗ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της Επιχείρησης € 72.349,20. Η αποσφράγιση των προσφορών στις 03.02.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης …

 • 21 Ιανουαρίου

  Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

  To «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 82.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνοτανηνουπόλεως 49, στις 29.03.2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 …

 • 4 Ιανουαρίου

  Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω

  Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια “Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω”με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα την 21/01/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ. Προδιαγραφές – Γενικά Χαρακτηριστικά Χρήση Ανελκυστήρα Επιβατών Τύπος ανελκυστήρα Ηλεκτρομηχανικός χωρίς μηχανοστάσιο οικολογικής τεχνολογίας Συνεργαζόμενοι …

 • 2 Ιανουαρίου

  Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός από το Γ.Ν. Παπανικολάου

  Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ.Παπανικολάου διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών και μηχανημάτων για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του αιτούμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης 74/2010. Προϋπολογισμός Διαγωνισμού 150.000,00€ …

Δεκέμβριος, 2010

 • 29 Δεκεμβρίου

  Πρόχειρος Διαγωνισμός από το Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ–ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.” (Αθανασάκη & Ερυθρού Σταυρού ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ– ΑΘΗΝΑ Τ. Κ. 115 26) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ προϋπολογισμένης δαπάνης 33.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές θα κατατίθενται υποχρεωτικά στην Γραμματεία του Νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθούν, το …

 • 18 Δεκεμβρίου

  Ανοιχτός διαγωνισμός από το τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

  Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων ανελκυστήρων στο κτίριο του ΕΟΦ), προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 26-1-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο …