ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ιούνιος, 2011

 • 7 Ιουνίου

  Διαγωνισμός από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

  To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης διενεργεί πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη εργολάβου που θα αναλάβει το έργο της ετήσιας συντήρησης των 24 ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν.Α. Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών στο Π.Γ.Ν.Α. ορίζεται n 16/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.15 μ.μ. Πληροφορίες και διευκρινίσεις δίδονται από τη …

 • 3 Ιουνίου

  Προκήρυξη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση δύο (2) κυλιομένων κλιμάκων και εγκατάσταση δύο (2) ανελκυστήρων σε υπάρχοντα φρεάτιο στην αίθουσα αναχωρήσεων παλαιού κτηρίου στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου Διαγόρας», συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την …

Μάιος, 2011

 • 20 Μαΐου

  Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό

  Η ΕΡΤ AΕ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: Εγκατάσταση δύο ανελκυστήρων στα κτίρια της Μεσογείων 136 με προϋπολογισμό 67.600,00 ΕΥΡΩ (συμπερ. Φ.Π.Α.) 0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί 24.05.2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ, στα γραφεία του τμήματος Εγκαταστάσεων, Λ. Μεσογείων 136, της Δ/νσης Δομικών και Η/Μ Έργων …

 • 19 Μαΐου

  Προκήρυξη από το Κρατικό Θεραπευτήριο Κ.Υ. Λέρου

  To Κρατικό Θεραπευτήριο Κ.Υ. Λέρου διενεργεί τον παρακάτω διαγωνισμό: Ανάδειξη εργολάβου συντήρησης ανελκυστήρων (επανάληψη διαγωνισμού). Ο προυπολογισμός είναι 9.860,00 ευρώ και η ημερομηνία διεξαγωγής του είναι 24-5-2011 και ώρα 11:00 – 11:15. Πληροφορίες: Χατζηδάκης Λ. Τηλ.: 2247022131 ΦΑΞ: 2447022131 E-mail: promithies@leros-hospital.gr

 • 13 Μαΐου

  Ανακοίνωση από την ΟΣΕ ΑΕ

  Ο ΟΣΕ AE διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με θέμα: Ανάθεση σε ανάδοχο της συντήρησης με άρση βλαβών δέκα (10) ανελκυστήρων περιοχής Θεσσαλονίκης, έντεκα (11) ανελκυστήρων περιοχής Λάρισας και πιστοποίησης αυτών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.950 ευρω χωρίς ΦΠΑ και 46.678 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών μέχρι …

 • 9 Μαΐου

  Προκήρυξη από το Γ. Νοσοκομείο “Άγιος Παντελεήμονας”

  To Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” προκηρύσσει Δημόσιο επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις 7-6-11 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για την ανάδειξη εταιρείας που θα αναλάβει τη Συντήρηση όλων των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και του Κ.Υ. Σαλαμίνας για ένα (1) …

Απρίλιος, 2011

 • 14 Απριλίου

  Πρόσκληση από το Δήμος Νεάπολης Συκεών

  Ο Δήμος Νεάπολης Συκεών προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων της πλατείας Γάτσου του Δήμου Νεάπολης Συκεών, προϋπολογισμού 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου έως την 15/04/2011 ημέρα Παρασκευή. Πληροφορίες …

 • 7 Απριλίου

  Ανοιχτός διαγωνισμός από τον ΟΣΕ Α.Ε.

  Ο ΟΣΕ Α.Ε., διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ME ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 49 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ME ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 3 ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 93.902,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. και 115.499,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και …

 • 6 Απριλίου

  Πρόχειρος διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας

  To Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου Θήβας, προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα χιλιάδων (30.000,00) € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τριτη 12 Απριλίου 2011 στα γραφεία …

 • 5 Απριλίου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

  To Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου ετών 2010-2012, προϋπολογισμού δαπάνης 23.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ κατ’ έτος. Ο διαγωνισμός 0α πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Κεφαλονιάς, οδός Σουηδίας, Αργοστόλι, 28100. Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού: Δευτέρα 18 …