ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Δεκέμβριος, 2011

 • 10 Δεκεμβρίου

  Διαγωνισμός από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

  To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης δεκαοκτώ (18) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 75.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., που χρηματοδοτείται από τα λειτουργικά έξοδα του Νοσοκομείου. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 10/01/12 (09.30 π.μ.). Ημερομηνία, …

Νοέμβριος, 2011

 • 30 Νοεμβρίου

  Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου συντήρησης ανελκυστήρων στο ΟΑΚΑ

  To Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση των ανελκυστήρων ατόμων και εμπορευμάτων και ανελκυστήρων ΑΜΕΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 02/12/2011 και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον Επιτροπής, στην αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι. …

 • 29 Νοεμβρίου

  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

  Ο διαγωνισμός αφορά τη Συντήρηση οκτώ (8) ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας ΜΤΝ. Θα διενεργηθεί την 8η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο προμηθειών «Μη Αμυντικού Υλικού ΕΛ», για την ανάδειξη Εργολάβου Συντήρησης (8) …

Οκτώβριος, 2011

 • 21 Οκτωβρίου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

  To Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την συντήρηση ανελκυστήρων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/10/2011 ημέρα Τριτη και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία του Νοσοκομείου με σφραγισμένες προσφορές. Προθεσμία υποβολής προσφορών 25-10-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. Περισσότερες …

 • 9 Οκτωβρίου

  Πρόχειρος διαγωνισμός από το Δήμο Πατρέων

  Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με γραπτές και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της εργασίας Συντήρησης Ανελκυστήρων των Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Πατρέων συνολικού προϋπολογισμού 31.365.00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Μέγαρο …

 • 7 Οκτωβρίου

  Διακύρηξη από το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

  Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη διακηρύττει ότι την 17η οκτωβριου 2011 ημέρα δευτερα και ώρα 10 π.μ. έως 10:30 π.μ. θα γίνει οτο Δημαρχείο Νίκαιας και ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, μειοδοτική δημοπρασία με έγγραφα και ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη μειοδοτών για …

Σεπτέμβριος, 2011

 • 3 Σεπτεμβρίου

  Διαγωνισμός από τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών

  Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό – προφορική δημοπρασία για την ανάθεση του έργου “Κατασκευή δύο Υδραυλικών Ανελκυστήρων του Κτιρίου ΑΟΟΑ”, με προϋπολογισμό 59.708€, όπου n δαπάνη εργασιών είναι 44.000€, το ΓΕ και OE είναι 7.920€ καπα απρόβλεπτα 7.788€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη …

Ιούλιος, 2011

 • 31 Ιουλίου

  Προκήρυξη από το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων Ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω». Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 83.640,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Τμήμα Προμηθειών υπεύθυνος: Τζανιδάκης Βασίλης …

 • 2 Ιουλίου

  Προκήρυξη από τον ΟΣΕ

  Ο ΟΣΕ ανακοίνωσε την προκήρυξη με θέμα «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ME ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΚΑ (li) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ». Προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προκήρυξης: «37.950,00 ευρώ» χωρίς ΦΠΑ και «46.678,50 ευρώ» συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών …

Ιούνιος, 2011

 • 9 Ιουνίου

  Ανοικτός διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής « Σισμανόγλειο»

  To Γενικό Νοσοκομείο Αττικής « Σισμανόγλειο» προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Εργασίες αποκατάστασης ανελκυστήρων του γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» με προϋπολογισμό 284.449,73 ΕΥΡΩ με τον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 21/06/2011 και ώρα 10.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού …