ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Φεβρουάριος, 2012

 • 15 Φεβρουαρίου

  Προκήρυξη από το Πολυτεχνείο Κρήτης

  To Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει στις 24-2-12 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ. Πρόχειρο Ανοικτό Διαγωνισμό, για τη συντήρηση και πιστοποίηση όλων των ανελκυστήρων ιης Πολυτεχνειούπολης (27 τεμ.) για το έτος 2012 καθώς και την επισκευή του ανελκυστήρα No 8 του κτιρίου Επιστημών του Πολυτεχνείου Κρήτης, προϋπολογισμού € 23.540,00 συμπεριλαμβανομένου του …

Ιανουάριος, 2012

 • 23 Ιανουαρίου

  Διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Άγιος Παύλος”

  Το Γενικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» θα προκηρύξει τον Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ», προϋπολογισθείσας δαπάνης Ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ΕΥΡΩ (83.300,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την : 10/02/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ της αυτής …

 • 22 Ιανουαρίου

  Ανοικτός διαγωνισμός από το Νοσοκομείο Πατρών

  To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ». Προϋπολογισμός δαπάνης 90.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειώντου Νοσοκομείου στις 8/2/2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10 π.μ. ενώπιον επιτροπής. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γραφείο Προμηθειώντου Νοσοκομείου, τηλ. …

Δεκέμβριος, 2011

 • 11 Δεκεμβρίου

  Πρόχειρος διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

  To Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει στις 20-12-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων» του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας, προϋπολογισμού 12.000 ευρω συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι …

 • 10 Δεκεμβρίου

  Διαγωνισμός από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

  To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης δεκαοκτώ (18) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 75.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., που χρηματοδοτείται από τα λειτουργικά έξοδα του Νοσοκομείου. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 10/01/12 (09.30 π.μ.). Ημερομηνία, …

Νοέμβριος, 2011

 • 30 Νοεμβρίου

  Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου συντήρησης ανελκυστήρων στο ΟΑΚΑ

  To Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση των ανελκυστήρων ατόμων και εμπορευμάτων και ανελκυστήρων ΑΜΕΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 02/12/2011 και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον Επιτροπής, στην αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι. …

 • 29 Νοεμβρίου

  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

  Ο διαγωνισμός αφορά τη Συντήρηση οκτώ (8) ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας ΜΤΝ. Θα διενεργηθεί την 8η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο προμηθειών «Μη Αμυντικού Υλικού ΕΛ», για την ανάδειξη Εργολάβου Συντήρησης (8) …

Οκτώβριος, 2011

 • 21 Οκτωβρίου

  Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

  To Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την συντήρηση ανελκυστήρων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/10/2011 ημέρα Τριτη και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία του Νοσοκομείου με σφραγισμένες προσφορές. Προθεσμία υποβολής προσφορών 25-10-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. Περισσότερες …

 • 9 Οκτωβρίου

  Πρόχειρος διαγωνισμός από το Δήμο Πατρέων

  Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με γραπτές και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της εργασίας Συντήρησης Ανελκυστήρων των Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Πατρέων συνολικού προϋπολογισμού 31.365.00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Μέγαρο …

 • 7 Οκτωβρίου

  Διακύρηξη από το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

  Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη διακηρύττει ότι την 17η οκτωβριου 2011 ημέρα δευτερα και ώρα 10 π.μ. έως 10:30 π.μ. θα γίνει οτο Δημαρχείο Νίκαιας και ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, μειοδοτική δημοπρασία με έγγραφα και ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη μειοδοτών για …