Σύσταση θυγατρικής στο Βουκουρέστι από Doppler

Στη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στο Βουκουρέστι προχώρησε η θυγατρική της Ντόπλερ στην Κύπρο, Doppler Manufacturers Ltd, με την επωνυμία Doppler Lift Romania, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 5.000 LEI διαιρεμένο σε 500 μετοχές αξίας 10 LEI έκαστη.

Το ποσοστό συμμετοχής της Doppler Manufacturers Limited στη νέα εταιρεία είναι 50% (250 μετοχές), ενώ ταυτόχρονα έχει το δικαίωμα αυτοτελώς να διορίζει τον διαχειριστή της. Η ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας γίνεται με την συμμετοχή τοπικού συνεργάτη της Doppler και πολύ καλό γνώστη της αγοράς της Ρουμανίας, με τον οποίο διατηρεί πολύχρονη και αποδοτική σχέση.

Το κύριο αντικείμενο εργασιών της νέας εταιρείας είναι το εμπόριο, η εγκατάσταση και η συντήρηση ανελκυστήρων, εξαρτημάτων ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων.

Πηγή: www.xrimatistirio.gr

Δείτε επίσης

Επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές από την DOPPLER

Στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών επενδύει σταθερά η βιομηχανία ανελκυστήρων DOPPLER με το βλέμμα …