Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων για το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο

Το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής στις 22.12.2010, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00 π.μ. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Πρωτόκολλο).

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν).

Περισσότερες πληροφορίες και τεχνικές προδιαγραφές:  http://www.sismanoglio.gr/PD-PROMITH/ANNOUNC/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%2044-10-total.doc

http://www.sismanoglio.gr/PD-PROMITH/pd-promith.htm

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση του ΕΒΕ Φθιώτιδας για τη κατασκευή ανελκυστήρα

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι επιθυμεί να εκπονήσει μελέτη για την κατασκευή ανελκυστήρα στο κτίριο …