Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Νοσοκομείο Κιλκίς

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια – εγκατάσταση ανελκυστήρα – πλατφόρμας στους διαδρόμους σύνδεσης της Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων με το κτήριο της Β’ πτέρυγας στα σημεία επαφής με τους εναέριους διαδρόμους σύνδεσης», Διακήρυξη 36/2012.

Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 55.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Η διάρκεια πραγματοποίησης των εργασιών ορίζεται στον έναν (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%9241%CE%934690%CE%922-%CE%9D7%CE%A3

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …