Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Ο διαγωνισμός αφορά τη Συντήρηση οκτώ (8) ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας ΜΤΝ.

Θα διενεργηθεί την 8η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο προμηθειών «Μη Αμυντικού Υλικού ΕΛ», για την ανάδειξη Εργολάβου Συντήρησης (8) ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, εκτιμώμενου ετήσιου Π/Υ οκτώ χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες στο Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας καθημερινά τις εργάσιμες ώρες στο τηλέφωνο 210 3322035.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …