Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Ο διαγωνισμός αφορά τη Συντήρηση οκτώ (8) ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας ΜΤΝ.

Θα διενεργηθεί την 8η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο προμηθειών «Μη Αμυντικού Υλικού ΕΛ», για την ανάδειξη Εργολάβου Συντήρησης (8) ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, εκτιμώμενου ετήσιου Π/Υ οκτώ χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες στο Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας καθημερινά τις εργάσιμες ώρες στο τηλέφωνο 210 3322035.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …