Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός από το 424 ΓΣΝΕ

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο (424 ΓΣΝΕ) θα προβεί στη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που θα αφορά στην Ανάδειξη Μειοδότη για την συντήρηση των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων του (συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών).

Δ ιεύθυνση για τη λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00 από το 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών Στρδο «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ» Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310381080.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η προσφορά της χαμηλότερης τιμής.

Η ετήσια εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €) ΕΥΡΩ.

http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=64246&cat_id=12

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …