Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Δήμο Βούλας

Η Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ του Δήμου Βούλας, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ» για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο», με προϋπολογισμό 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20/07/2010 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας (Λ. Καραμανλή 18, στη Βούλα Ισόγειο) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.

Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης.

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, Λ. Καραμανλή 18 στη Βούλα (Ισόγειο) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2020040, FAX επικοινωνίας 213-2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Ι. Λαλλάς όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη, 15/7/2010, από 9:00 μέχρι 13:00μ.μ.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …