Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αναβατορίου κλιμακοστασίου ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία) στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ από το ισόγειο έως και τον 4ο όροφο»

Προϋπολογισμός: 35.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις 21-07-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. μέχρι την προηγούμενη (εργάσιμη) της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη 20-07-2010 και ώρα 13:00.

Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού περιγράφονται σε ειδικό τεύχος που διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:30 έως τις 14:00.

Λήξη Προθεσμίας Κατάθεσης Προσφορών: Τρίτη 20-07-2010 και ώρα 13:00
Τηλέφωνο: 2310 991167

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …