Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αναβατορίου κλιμακοστασίου ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία) στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ από το ισόγειο έως και τον 4ο όροφο»

Προϋπολογισμός: 35.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις 21-07-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. μέχρι την προηγούμενη (εργάσιμη) της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη 20-07-2010 και ώρα 13:00.

Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού περιγράφονται σε ειδικό τεύχος που διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:30 έως τις 14:00.

Λήξη Προθεσμίας Κατάθεσης Προσφορών: Τρίτη 20-07-2010 και ώρα 13:00
Τηλέφωνο: 2310 991167

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …