Πρόχειρος διαγωνισμός για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά

To Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την:  «Ετήσια τακτική συντήρηση (9) εννέα ανελκυστήρων του Νοσοκομείου», που θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τη συντήρηση ανέρχεται στο ποσό των 45.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης παράδοσης προσφορών ορίζεται n 6-9-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ, Μπόταση 51, τηλ. 210 4599488.  (Aρ. Διακήρυξης No 22/2010)

http://www.metaxa-hospital.gr

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …