Πρόχειρος Διαγωνισμός από το Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ–ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.” (Αθανασάκη & Ερυθρού Σταυρού ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ– ΑΘΗΝΑ Τ. Κ. 115 26) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ προϋπολογισμένης δαπάνης 33.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές θα κατατίθενται υποχρεωτικά στην Γραμματεία του Νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθούν, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 09/02/2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο website του Νοσοκομείου: http://www.korgialenio-benakio.gr/

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …