Πρόχειρος Διαγωνισμός από το ΕΚΑΒ Λάρισας

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα του κτιρίου ΕΚΑΒ Λάρισας 24-07-2012 έως 02-08-2012

Ο διαγωνισμός αφορά την συντήρηση για ένα (1) έτος του ανελκυστήρα στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας.

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 2-8-2012
ΠΙΘΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α: 73,00 € /ΑΝΑ ΜΗΝΑ, 876,00 € / ΕΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX: ΤΣΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΛΙΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΗΛ. 2410-685230, FAX. 2410-617116

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekab.gr/web/images/stories/diagonismoi/proxeiroi/prox%20diag%20anelkystira%20Larisa%2024-07-2012.pdf

Δείτε επίσης

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών επισκευής και ετήσιας προληπτικής συντήρησης ανελκυστήρα στο Δήμο Ηρακλείου

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε …