Πρόχειρος διαγωνισμός από το Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με γραπτές και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της εργασίας Συντήρησης Ανελκυστήρων των Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Πατρέων συνολικού προϋπολογισμού 31.365.00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Μέγαρο (Μαιζώνος 147 – 3ος όροφος), την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 10.00 έως 10.30 π.μ.

Πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Μαιζώνος 147 – 1ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν τη σχετική διακήρυξη.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …