Πρόχειρος διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ Καλύμνου “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ”, διενεργεί Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση «ανελκυστήρα τμχ. (1)», στο Π.Π.Ι. Αστυπάλαιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (Σ.Π.).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31/07/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. ενώπιον επιτροπής στα γραφεία του Νοσοκομείου. Η διανομή των τευχών της διακήρυξης γίνεται από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παίρνει πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών στο τηλ: 22433 61908, αρμόδιοι υπάλληλοι Δρ. Συνδάγγελος και Ειρ. Κουλιανού.

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:
Πληρ : Δρ. Συνδάγγελος / Ειρ. Κουλιανού
Ταχ/κή Δ/νση: 85 200 – ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΤΗΛ: 2243361 908
FAX: 22430 – 59549

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …