Πρόχειρος διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας

To Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου Θήβας, προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα χιλιάδων (30.000,00) € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τριτη 12 Απριλίου 2011 στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών.

Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, Ταχ. Δ/νση: Θέση «Κουμέρκι» Θήβα, 32200.
ΤΗΛ: 22623-50115, FAX: 22620-25406, e-mail: supplies@thebeshospital.eu

Δείτε επίσης

Πρόχειρος Διαγωνισμός από το ΕΚΑΒ Λάρισας

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα του κτιρίου ΕΚΑΒ Λάρισας 24-07-2012 έως 02-08-2012 Ο …