Πρόχειρος διαγωνισμός από το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας

To Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου Θήβας, προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα χιλιάδων (30.000,00) € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τριτη 12 Απριλίου 2011 στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών.

Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, Ταχ. Δ/νση: Θέση «Κουμέρκι» Θήβα, 32200.
ΤΗΛ: 22623-50115, FAX: 22620-25406, e-mail: supplies@thebeshospital.eu

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση του ΕΒΕ Φθιώτιδας για τη κατασκευή ανελκυστήρα

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι επιθυμεί να εκπονήσει μελέτη για την κατασκευή ανελκυστήρα στο κτίριο …