Πρόχειρος διαγωνισμός από το ΑΤΕΙΘ

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα στο ΑΤΕΙΘ, προϋπολογισμού δαπάνης (42.000,00 €) σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας στο κτίριο της Διοίκησης του ΑΤΕΙ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες: Βασιλική Ρόβα (τηλ. 2310 791161 και 2310 791 150)

http://et.diavgeia.gov.gr/f/teithe/ada/4%CE%99%CE%A6%CE%A74691%CE%9F%CE%94-%CE%9F

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …