Πρόχειρος διαγωνισμός από τη Νομαρχία Πέλλας

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας διακηρύσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού 22.000 Ευρω μαζί με to ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που αφορά την επιλογή αναδόχου για την ανακατασκευή των τριών ανελκυστήρων του κτιρίου της Νομαρχίας Πέλλας προκειμένου να εκδοθούν τα   απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29-6-10 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο γραφείο 300 του Διοικητηρίου της
ΝΑ Πέλλας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία n επανάληψη του διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο θα επαναληφθεί  στις 8-7-10 ημέρα Πέμπτη στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

Για προμήθεια τευχών διακήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο 313 του διοικητηρίου της N.A Πέλλας ή στο site http://www.pella.gr

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …