Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα για το Γ.Ν. Κυπαρισσίας

To Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα στο νοσοκομείο.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 ευρω συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι n χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-12-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 10-12-2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Πληροφορίες – διακήρυξη δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Προμηθειών του νοσοκομείου Κυπαρισσίας στο τηλέφωνο 2761360170.Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.