Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα για το Γ.Ν. Κυπαρισσίας

To Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα στο νοσοκομείο.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 ευρω συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι n χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-12-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 10-12-2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Πληροφορίες – διακήρυξη δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Προμηθειών του νοσοκομείου Κυπαρισσίας στο τηλέφωνο 2761360170.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση του ΕΒΕ Φθιώτιδας για τη κατασκευή ανελκυστήρα

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι επιθυμεί να εκπονήσει μελέτη για την κατασκευή ανελκυστήρα στο κτίριο …