Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων για το Θεαγένειο

To Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών ανελκυστήρων, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20/12/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. από αρμόδια εππροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού από το γραφείο Προμηθειών του νοσοκομείου και κατά τις ώρες 12.00 με 14.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2310-898395.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση του ΕΒΕ Φθιώτιδας για τη κατασκευή ανελκυστήρα

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι επιθυμεί να εκπονήσει μελέτη για την κατασκευή ανελκυστήρα στο κτίριο …