Προκήρυξη πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού από το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι και την 31.12.2012, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2012.

Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αφορά στην ανάδειξη αναδόχου συντηρητή για την τακτική συντήρηση, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και την 31.12.2012, των συνολικά δέκα πέντε (15) ανελκυστήρων που λειτουργούν στα ιδιόκτητα και μισθωμένα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24.04.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασιών του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία θα συνεδριάσει στην Αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, Κτήριο Διοίκησης (Κτήριο 1), Λεωφ. Συγγρού αρ. 136, Καλλιθέα, προκειμένου να αποσφραγισθούν οι φάκελοι των προσφορών παρουσία των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες εδω:  http://www.panteion.gr/index.php/diagonismoimenu/2102-hy

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …