Προκήρυξη για τη συντήρηση ανελκυστήρα στο 19ο Γυμνάσιο Πατρών

Προκήρυξη ενδιαφέροντος για τη συντήρηση ανελκυστήρα

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν ως την Παρασκευή 18 Mαΐου και ώρα 12:30 στο γραφείο του ∆ιευθυντή κλειστή προσφορά για την ανάθεση της κατά νόµον συντήρησης και τεχνικής κάλυψης του ανελκυστήρα του σχολείου.

Ο ανελκυστήρας είναι KLEEMANN  T250 BLAIN, µιας στάσης, ισχύος 9, 5 KW και Ολικής Χωρητικότητας 245 l i t.

Πληροφορίες: 19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Κορωνού & Λαοκόωντος, Κρύα Ιτεών, 263 32, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 342 023, FAX: 2610 342 134
Email: mail@19gym-patras.ach.sch.gr

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …