Προκήρυξη από το Πολυτεχνείο Κρήτης

To Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει στις 24-2-12 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ. Πρόχειρο Ανοικτό Διαγωνισμό, για τη συντήρηση και πιστοποίηση όλων των ανελκυστήρων ιης Πολυτεχνειούπολης (27 τεμ.) για το έτος 2012 καθώς και την επισκευή του ανελκυστήρα No 8 του κτιρίου Επιστημών του Πολυτεχνείου Κρήτης, προϋπολογισμού € 23.540,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Οικονομικής Διεύθυνσης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Κτίριο Παλαιών Φυλακών, πλατεία Αγ. Τίτου, τέλος οδού Αγίου Μάρκου). Αναλυτικές Διακηρύξεις και πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από την παραπάνω Διεύθυνση και στο τηλέφωνο: 2821037016, 37067, 37049 (Τμήμα Προμηθειών) ή στην ιστοσελίδα ιου Πολυτεχνείου Κρήτης στο www.tuc.gr

 

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …