Προκήρυξη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η προκήρυξη αφορά τη συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αθηνών με συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος 1.031.161,50 ευρώ με ΦΠΑ. Η εκτιμώμενη αξία χωρίς το ΦΠΑ είναι: 838.342,68 EUR.

Η διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεση είναι 24 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης. Τα κριτήρια ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στη διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 08/09/2010, ώρα 11:00 στην Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ σε ανοικτή δημόσια διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα 106 79, τηλ. 210-3689769, φαξ 210- 3689730.

Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ’ όπου μπορούν να παρασχεθούν τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα: DIGITAL COPY CENTER, Διοχάρους 20 & Ουμπλιανής, Αθήνα, Καισαριανή 16121, τηλ. 210-7243912, φαξ 210-7259553.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …