Προκήρυξη από το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια
και εγκατάσταση νέων Ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 83.640,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Τμήμα Προμηθειών υπεύθυνος: Τζανιδάκης Βασίλης τηλ. 2810-399186-185 ή από το site του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση heraklion.gr

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 31/08/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …