Προκήρυξη από το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια
και εγκατάσταση νέων Ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 83.640,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Τμήμα Προμηθειών υπεύθυνος: Τζανιδάκης Βασίλης τηλ. 2810-399186-185 ή από το site του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση heraklion.gr

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 31/08/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …