Προκήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

To Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ TOY ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης «120.000,00» ευρω, συμπερ. ΦΠΑ.

Ημερομηνία διενέργειας, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 14/03/2012 και ώρα 12.00 μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», Λ. Μακρυγιάννη 50 Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 2651030625, φαξ 2651080624.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …