Προκήρυξη από τον ΟΣΕ

Ο ΟΣΕ ανακοίνωσε την προκήρυξη με θέμα «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ME ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΚΑ (li) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ».

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προκήρυξης: «37.950,00 ευρώ» χωρίς ΦΠΑ και «46.678,50 ευρώ» συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών μέχρι την 26η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, ημέρα ΤΡΊΤΗ και
ώρα 10.30 ιτμ. ακριβώς, στον 9ο όροφο στο κτήριο του ΟΣΕ, Καρόλου 1 -3, Αθήνα.

Πληροφορίες καθημερινά από 11.00 – 13.00 σε:

1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1 -3, γραφείο 229, τηλ 210-5297229-230.
2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΜ: Μαργαροπούλου 7, τηλ 2310-599117, 599122

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση του ΕΒΕ Φθιώτιδας για τη κατασκευή ανελκυστήρα

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι επιθυμεί να εκπονήσει μελέτη για την κατασκευή ανελκυστήρα στο κτίριο …