Οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου 2011 για την Kleemann

Εξαγωγικό άνοιγμα σε νέες αγορές, που παρουσιάζουν σημαντικές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, όπως η Μέση Ανατολή, χώρες του Αραβικού Κόλπου και Βόρεια Αφρική, επιχειρεί ο όμιλος της Kleemann. Στο μεταξύ, εδραιώνεται περαιτέρω στις παραδοσιακές αγορές του, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί προσπάθειες αύξησης της γεωγραφικής διασποράς του πελατολογίου του.

Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας του ομίλου, οι πωλήσεις εξωτερικού του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους παρουσιάζονται αυξημένες κατά 18,3%. Ειδικότερα, εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζουν οι πωλήσεις στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, στη Γερμανία και στη Σαουδική Αραβία, ενώ η τουρκική θυγατρική KLEEMANN ASANSOR σημείωσε αύξηση του τζίρου της κατά 38,3% και τριπλασίασε την κερδοφορία της σε 682.000 ευρώ από 211.000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Στο μεταξύ, οριστικοποιήθηκε η διαδικασία ίδρυσης της νέας κατά 100% θυγατρικής εταιρείας στην Οξφόρδη του Ηνωμένου Βασιλείου, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ. Αντιθέτως, η καθίζηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2011 οδήγησε σε μείωση των εγχώριων πωλήσεων κατά 34,2%. Έτσι, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 20 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, αλλά και των τιμών των πρώτων υλών οδήγησε σε μείωση του μικτού κέρδους του ομίλου, το οποίο μειώθηκε στο 29,8% από 34,9% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων κατά την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώθηκαν σε 570.000 ευρώ, μειωμένα κατά 68,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) «έκλεισαν» στο 1,38 εκατ. ευρώ, έναντι 2,55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, μειωμένα κατά 45,8%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5.100 ευρώ, από 1,05 εκατ. ευρώ το 2010.

Οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου που ανέρχονται σε 2,6 εκατ. ευρώ ενισχύουν περαιτέρω τη ρευστότητα του, την οποία αξιοποίησε, προχωρώντας σε περαιτέρω μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του κατά 4,2 εκατ. ευρώ (από 14,9 εκατ. ευρώ σε 10,7 εκατ. ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι για τη χρήση 2010, η διοίκηση της Kleemann θα εισηγηθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουνίου 2011, μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με την τιμή της μετοχής στη λήξη της χρήσης διαμορφώνει μερισματική απόδοση ίση με 4,3%.

Δελτίου Τύπου Κιλκίς, 30 Μαΐου 2011

Δείτε επίσης

Στη Metron βιομηχανία κατασκευής ανελκυστήρων, δόθηκε το βραβείο “GREEK BUSINESS CHAMPION”

Η Metron είναι η μοναδική βιομηχανία κατασκευής ανελκυστήρων που απέσπασε το βραβείο “GREEK BUSINESS CHAMPION” για τις εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις της …