Οικονομικά αποτελέσματα από την Kleemann

Στην εντατικοποίηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του προχωράει ο όμιλος της Kleemann στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διείσδυση σε νέες αγορές και ενίσχυση της εξωστρέφειας του.

Μάλιστα, κατά το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, θετικά είναι τα μηνύματα από τις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού και κυρίως από την Τουρκία, με τις πωλήσεις της Kleemann Asansor να είναι αυξημένες στο εννεάμηνο κατά 32% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στη Σερβία παρουσιάζονται σημάδια ανάκαμψης του τζίρου και βελτίωσης των αποτελεσμάτων, ενώ οι πωλήσεις της Ρουμανικής θυγατρικής εμφανίζουν στασιμότητα.

Στην εξεταζόμενη περίοδο, οι διεθνείς πωλήσεις του ομίλου αποτελούν το 54% του κύκλου εργασιών του, γεγονός που σε συνδυασμό με τη συνεχή ανάπτυξη του πελατολογίου του, των δικτύων διανομής του και της γκάμας των προϊόντων του δημιουργεί αισιοδοξία στη διοίκηση αναφορικά με τις μελλοντικές προοπτικές του.

Παράλληλα η κρίση στην εσωτερική αγορά αντιμετωπίζεται με νέες πολιτικές, όπως το πρόγραμμα επιδότησης της ανακαίνισης των παλαιών ανελκυστήρων, την ενίσχυση της επικοινωνίας και προβολής στα ΜΜΕ, την επέκταση του δικτύου των εξειδικευμένων συνεργατών του ολοκληρωμένου ανελκυστήρα και τα επιπρόσθετα κίνητρα για την προώθηση ολοκληρωμένων ανελκυστήρων με την σφραγίδα του Kleemann design.

Στο μεταξύ, αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου, σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 66,47 εκατ. ευρώ, έναντι 70,51 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,7%, ενώ το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε από 33,7% σε 34,6%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν από 10,81 εκατ. ευρώ σε 7,45 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε 5,24 εκατ. ευρώ έναντι 8,40 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, εμφανίζοντας μείωση 37,6%. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν από 5,05 εκατ. ευρώ σε 2,09 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν από τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και τις χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές. Επιπρόσθετα, η καθαρή μετά φόρων κερδοφορία του ομίλου επηρεάστηκε από την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στις κερδοφόρες εταιρείες βάσει του ν.3808/2009, ύψους 880.000 ευρώ. Χωρίς τα εν λόγω γεγονότα, η κερδοφορία του θα παρέμενε περίπου στα επίπεδα του 2009.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ρευστότητα του ομίλου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και στο τρίτο τρίμηνο του 2010, κυρίως λόγω της βελτίωσης των λειτουργικών ροών. Έτσι, παρά τις αυξημένες επενδύσεις – ύψους 3,4 εκατ. ευρώ – για την ολοκλήρωση κατασκευής του πολυώροφου πύργου δοκιμών υψηλών ταχυτήτων και τη πληρωμή του μερίσματος του 2009 ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, ο όμιλος προχώρησε σε μείωση του δανεισμού κατά 500.000 ευρώ.

http://www.kleemann.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=682:results-9months&catid=37:dtypou〈=el&Itemid=110

Δείτε επίσης

Στη Metron βιομηχανία κατασκευής ανελκυστήρων, δόθηκε το βραβείο “GREEK BUSINESS CHAMPION”

Η Metron είναι η μοναδική βιομηχανία κατασκευής ανελκυστήρων που απέσπασε το βραβείο “GREEK BUSINESS CHAMPION” για τις εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις της …