Μειδοτικός διαγωνισμός από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

To Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την «Επισκευή και αποκατάσταση εννέα (9) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων σε κτίρια ιδιοκτησίας Τ.Π.Δ.Υ και την πλήρη συντήρηση τους για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή κατά κτίριο.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ, Σταδίου 31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 210 3311237.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …