Μείωση 55,9% στα κέρδη ομίλου Kleemann για το 2010

Μείωση 55,9% παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου της Kleemann στη χρήση του 2010, σε σχέση με τη χρήση του 2009. Διανομή μικτού μερίσματος 0,05 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τη διανομή μικτού μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή -που θα προέλθει από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων- προτίθεται να προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το διοικητικό συμβούλιο της Kleemann. Η μερισματική απόδοση, βάσει της τιμής της μετοχής στη λήξη της χρήσης, διαμορφώνεται στο 4,3%.

Στο μεταξύ, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2010 διαμορφώθηκε σε 90,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σε επίπεδο μητρικής, ο τζίρος έκλεισε το 2010 σε 75,3 εκατ. ευρώ, με μείωση 8,6%.

Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,80 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 40,2%, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να “κλείνουν” στα 8,95 εκατ. ευρώ έναντι 12,89 εκατ. ευρώ το 2009. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν 2,28 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 55,9% σε σχέση με το 2009.

Λαμβάνοντας υπόψη της την αρνητική οικονομική κατάσταση διεθνώς και ακολουθώντας μια συνετή πολιτική, η μητρική εταιρεία προέβη σε αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες πελατών ύψους 2,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με 2,2 εκατ. ευρώ που ήταν το 2009 ενώ για τον όμιλο τα αντίστοιχα πόσα ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ το 2010 από 2,6 εκατ. ευρώ το 2009, επηρεάζοντας τα οικονομικά μεγέθη.

Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/633129/Article.aspx

Δείτε επίσης

Στη Metron βιομηχανία κατασκευής ανελκυστήρων, δόθηκε το βραβείο “GREEK BUSINESS CHAMPION”

Η Metron είναι η μοναδική βιομηχανία κατασκευής ανελκυστήρων που απέσπασε το βραβείο “GREEK BUSINESS CHAMPION” για τις εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις της …