Κατασκευαστικός κλάδος: Μείωση δραστηριοτήτων κατά 20%

Διαρκή επιδείνωση της κατάστασης στον κατασκευαστικό κλάδο αναδεικνύουν τα μεγέθη που παρουσιάζονται στην 3η εξαμηνιαία έκθεση του ΣΑΤΕ, η οποία αποτυπώνει τις εξελίξεις κατά το Α’ εξάμηνο του 2010.

Χαρακτηριστικά, το Α’ τρίμηνο του 2010, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2009, καταγράφηκαν:

• Μείωση στις συνολικές δραστηριότητες του κλάδου (δημόσια κα ιδιωτικά τεχνικά έργα) κατά 20,2%,
• Μείωση της απασχόλησης στον κλάδο κατά 7,4%,
• Μείωση των ακαθάριστων επενδύσεων σε κατασκευές κατά 24,8%,
• Μείωση της δημόσιας κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά 22,4%,
• Μείωση της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά 16,8%.

Ειδικότερα, το Α΄ εξάμηνο του 2010 ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προϋπολογισμού άνω των δύο (2) εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 12,1% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2009, ως αποτέλεσμα της περιστολής των δημόσιων δαπανών την οποία αποφάσισε η κυβέρνηση.

Μείωση κατά 25,3%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009, διαπιστώθηκε κατά το Α΄ τετράμηνο του 2010 και στην έκδοση οικοδομικών αδειών, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στην περαιτέρω συρρίκνωση των ιδιωτικών κατασκευών στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Ως προς την οικονομική κατάσταση των κατασκευαστικών εταιρειών και ειδικότερα των εταιρειών 4ης έως και 7ης τάξης (σ.σ. οι ισολογισμοί των οποίων δημοσιεύτηκαν κατά το Α΄ εξάμηνο του 2010), η εικόνα που αποτυπώνεται στα δεδομένα του 2009 είναι αρνητική αφού:

• Το 17,2% των εταιρειών εμφανίζουν ζημίες κατά το 2009 έναντι 9,8% του 2008, ενώ το 68,7% και το 68,2% εμφανίζει μείωση των καθαρών κερδών και του κύκλου εργασιών, αντιστοίχως.
• Ανά εργοληπτική εταιρεία ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το 2009 έναντι του 2008 κατά 19,4%, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 32%, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να αυξάνουν κατά 8% το 2009.

Στην 3η εξαμηνιαία έκθεση του ΣΑΤΕ περιλαμβάνεται και στατιστική ανάλυση των πρώτων 197 συμβάσεων δημόσιων έργων, στοιχεία των οποίων δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία προκύπτει ότι οι προσφερόμενες εκπτώσεις κυμάνθηκαν από 1,7 έως 60,6%, με το μέσο ποσοστό έκπτωσης να ανέρχεται σε 25,7%, ενώ για την υπογραφή μιας σύμβασης, κατά μέσο όρο, απαιτήθηκαν έξι μήνες από την δημοπράτηση του έργου.

Πηγή:  http://www.industrynews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3838:—–20&catid=109:greece&Itemid=340

Δείτε επίσης

Ανελκυστήρας σκάλας για ΑμεΑ σε σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών

Πλήρη πρόσβαση στους χώρους διδασκαλίας των μαθητών με κινητικά προβλήματα εξασφάλισε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών με …