Καινοτομία ThTLifts

Στην Ελλάδα είναι πλέον υποχρεωτικό το ενεργειακό πιστοποιητικό των κτηρίων. Ο στόχος μηχανικών και κατασκευαστών στα νέα και ανακαινισμένα κτήρια είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. O στόχος αυτός όμως δεν εκπληρώνεται στους ανελκυστήρες, που αποτελούν κομμάτι καθημερινής χρήσης. Εξαιτίας των περιορισμένων διαστάσεων που διατίθενται στα φρεάτια των ανελκυστήρων στην Ελλάδα, έχει καθιερωθεί η εγκατάσταση υδραυλικών ανελκυστήρων οι οποίοι καταναλώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας. Αντιθέτως, σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη που οι διαστάσεις των φρεατίων είναι σημαντικά μεγαλύτερες, προτιμάται η εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο.

Ο ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι του υδραυλικού:

  • Έως 80% μικρότερη κατανάλωση ρεύματος
  • Δεν χρειάζεται μηχανοστάσιο, γιατί όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται εντός του φρεατίου
  • Μεγαλύτερη ταχύτητα κίνησης
  • Η πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας τον καθιστά οικολογικό ανελκυστήρα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, η ThT Lifts σχεδίασε έναν καινοτομικό, ηλεκτροκίνητο ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο, που μπορεί να τοποθετηθεί σε φρεάτιο οποιασδήποτε διάστασης. Ουσιαστικά, μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε φρεάτιο που θα τοποθετούνταν και ένας υδραυλικός ανελκυστήρας. Ενδεικτικά, οι τυπικές διαστάσεις φρεατίου ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα 8 ατόμων χωρίς μηχανοστάσιο, πολυεθνικής εταιρίας είναι 1650x1800mm. Με την καινοτομία της ThT Lifts ο ίδιος τύπος ανελκυστήρα 8 ατόμων μπορεί να τοποθετηθεί σε φρεάτιο διαστάσεων 1400x1700mm. Αυτές είναι και οι τυπικές διαστάσεις των φρεατίων στην Ελλάδα, που τοποθετούνται υδραυλικοί ανελκυστήρες.

Η καινοτομία αυτή μπορεί να προσφέρει και στην Ελλάδα τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου συμπεριλαμβάνοντας το τμήμα του ανελκυστήρα, που μέχρι πριν δεν ήταν εφικτό. Εκτός από τις νέες εγκαταστάσεις μπορούν να αναβαθμιστούν και οι υπάρχοντες υδραυλικοί ανελκυστήρες με σχετικά μικρό κόστος.

Πηγή: http://www.thtlifts.gr/news.html

Δείτε επίσης

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εισήγηση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά της εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων

Το ύψος των προσφορών συντήρησης ανελκυστήρων καθορίζεται ελεύθερα και αυτόνομα από κάθε συντηρητή και δε επιτρέπονται παρεμβάσεις επί της τιμολογιακής πολιτικής και ορισμός κατώτατων ορίων αμοιβής των μελών των μελών από τους συνδέσμους του κλάδου.