Θυγατρική στην Οξφόρδη ίδρυσε η Kleemann Hellas

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρία KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. ανακοινώνει ότι, προχωράει άμεσα στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία “KLEEMANN LIFTS U.K. LTD”, με έδρα την Οξφόρδη του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αυτό αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της μητρικής εταιρίας κατά την συνεδρίαση της 28/02/2011.

Σκοπός είναι η προώθηση των προϊόντων και λύσεων ανακαίνισης καθώς και η περαιτέρω προώθηση της συνολικής γκάμας των προϊόντων της μητρικής εταιρίας.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής θα ανέλθει στο ποσό των 200.000,00 (διακόσιες χιλιάδες) € και η συμμετοχή της «KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.» στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 100%.

Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση με την οριστικοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης της νέας θυγατρικής.

Περισσότερα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΞΦΟΡΔΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δείτε επίσης

Επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές από την DOPPLER

Στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών επενδύει σταθερά η βιομηχανία ανελκυστήρων DOPPLER με το βλέμμα …