Η TÜV HELLAS διαπιστεύτηκε για την Επιθεώρηση Κυλιόμενων Κλιμάκων και Κυλιόμενων Διαδρόμων

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεώρησης TÜV HELLAS διευρύνει τις υπηρεσίες του με την πρόσφατη διαπίστευσή του για τον έλεγχο Κυλιόμενων Κλιμάκων και Κυλιόμενων Διαδρόμων βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 115-1. Η διαπίστευση αποτελεί συνέχεια και αναγνώριση της δραστηριοποίησης του Οργανισμού την τελευταία τριετία στο σχετικό αντικείμενο μέσα από την οποία έχει αναπτύξει την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Ο περιοδικός έλεγχος των Κυλιόμενων Κλιμάκων και Κυλιόμενων Διαδρόμων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός μιας και πρόκειται για μηχανήματα που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό σε χώρους με μεγάλη κίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις κυλιόμενες κλίμακες εξαιτίας της φύσης της λειτουργίας τους προκαλούνται ατυχήματα αρκετά συχνότερα σε σχέση με τους ανελκυστήρες.

O έλεγχος από Διαπιστευμένο Οργανισμό εγγυάται με αντικειμενικό τρόπο και κριτήρια τη συμμόρφωση των Kυλιόμενων Kλιμάκων και Διαδρόμων προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, τόσο κατά την εγκατάστασή τους όσο και σε τακτά περιοδικά διαστήματα αφού τεθούν σε λειτουργία.

Ο περιοδικός έλεγχος των Κυλιόμενων Κλιμάκων και Κυλιόμενων Διαδρόμων περιλαμβάνει συνήθως τις ακόλουθες εργασίες:
– Αποστάσεις ασφαλείας με γειτονικά οικοδομικά στοιχεία
– Οπτικό έλεγχο μηχανήματος
– Δοκιμές των ασφαλιστικών διατάξεων
– Δοκιμή λειτουργίας.

Πηγή: http://www.plant-management.gr/index.php?id=15596

Δείτε επίσης

Στη Metron βιομηχανία κατασκευής ανελκυστήρων, δόθηκε το βραβείο “GREEK BUSINESS CHAMPION”

Η Metron είναι η μοναδική βιομηχανία κατασκευής ανελκυστήρων που απέσπασε το βραβείο “GREEK BUSINESS CHAMPION” για τις εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις της …