Η πανδημία έχει επηρεάσει την Schindler σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020

Η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικές επιπτώσεις στην Schindler το 2020.  Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της πολυεθνικής.

Η πρόσληψη παραγγελιών μειώθηκε κατά 9,1%  και τα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,6%, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1 032 εκατομμύρια CHF, που αντιστοιχούν σε περιθώριο EBIT 9,7% (το EBIT προσαρμόστηκε 11,1%). Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 774 εκατομμύρια CHF και αυξήθηκαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.

“Η πανδημία έχει επίσης επηρεάσει την Schindler. Εισαγάγαμε μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, καθώς ορισμένες από τις βασικές αγορές έχουν βιώσει συρρίκνωση και δεν είναι πιθανό να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2019 πριν από το 2022 το νωρίτερο”, λέει ο Thomas Oetterli , Διευθύνων Σύμβουλος της Schindler.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Schindler παραμένει προσηλωμένη στους μακροπρόθεσμους στόχους της, ενώ συνεχίζει να επιταχύνει την καινοτομία και να επενδύει στην τεχνολογία – παρά το δυσμενές περιβάλλον.

Όλα τα οικονομικά αποτελέσματα της για το 2020 εδώ: https://www.schindler.com/com/internet/en/investor-relations/conference-call-details.html

 

Δείτε επίσης

Ο πρώτος αντιμικροβιακός θάλαμος ανελκυστήρα στην Ελλάδα από την KLEEMANN

Η KLEEMANN συνεχίζει να καινοτομεί με σκοπό την προφύλαξη της δημόσιας υγείας και ενσωματώνει στα …