Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό

Η ΕΡΤ AΕ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: Εγκατάσταση δύο ανελκυστήρων στα κτίρια της Μεσογείων 136 με προϋπολογισμό 67.600,00 ΕΥΡΩ (συμπερ. Φ.Π.Α.)

0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί 24.05.2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ,
στα γραφεία του τμήματος Εγκαταστάσεων, Λ. Μεσογείων 136, της Δ/νσης Δομικών και Η/Μ Έργων της ΕΡΤ Α.Ε. που βρίσκεται στην οδό Μεσογείων 136 Αθήνα, κτίριο 8, είσοδος Β, 1ος όροφος.

Πληροφοριες στα τηλεφωνα 210 77.61.129, 210 77.09.897 & 210 77.61.130, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: κ.Σπηλιωτοπούλου Σοφία και κ.Καραγιάννης Βασίλης.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …