Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό

Η ΕΡΤ AΕ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: Εγκατάσταση δύο ανελκυστήρων στα κτίρια της Μεσογείων 136 με προϋπολογισμό 67.600,00 ΕΥΡΩ (συμπερ. Φ.Π.Α.)

0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί 24.05.2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ,
στα γραφεία του τμήματος Εγκαταστάσεων, Λ. Μεσογείων 136, της Δ/νσης Δομικών και Η/Μ Έργων της ΕΡΤ Α.Ε. που βρίσκεται στην οδό Μεσογείων 136 Αθήνα, κτίριο 8, είσοδος Β, 1ος όροφος.

Πληροφοριες στα τηλεφωνα 210 77.61.129, 210 77.09.897 & 210 77.61.130, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: κ.Σπηλιωτοπούλου Σοφία και κ.Καραγιάννης Βασίλης.

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …