Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εισήγηση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά της εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων

Θέμα: Εισήγηση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού («ΓΔΑ») για διαπίστωση τυχόν παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» στην αγορά της εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) θα συνεδριάσει στις 14 Ιουλίου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής Εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 από τον Σύνδεσμο Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων  («ΣΕΣΑ»), και τον Σύνδεσμο Συντηρητών και Εγκαταστατών Βορείου Ελλάδος («ΣΥΣΕΒΕ»). Η έρευνα της ΓΔΑ επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση των ακόλουθων πρακτικών εκ μέρους των εξεταζόμενων συνδέσμων:

  • παρεμβάσεις επί της τιμολογιακής πολιτικής των μελών του ΣΕΣΑ,
  • παρεμβάσεις επί της διαφημιστικής δραστηριότητας των μελών του ΣΕΣΑ,
  • ορισμός κατώτατων ορίων αμοιβής των μελών του ΣΥΣΕΒΕ μέσω της θέσπισης σχετικών διατάξεων στο καταστατικό του.

Στην Εισήγηση προτείνεται να διαπιστωθεί από την ΕΑ παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 από τον ΣΕΣΑ και τον ΣΥΣΕΒΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εισήγηση, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι ο ΣΕΣΑ υπέπεσε σε παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 για το χρονικό διάστημα από τις 12-01-2011 έως το 2014 και ο ΣΥΣΕΒΕ υπέπεσε σε παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 για το χρονικό διάστημα από την 31-03-2006 έως την 15-12-2020 χωρίς ωστόσο να εφαρμοστούν οι εν λόγω καταστατικές ρήτρες.

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, προτείνεται να επιβληθεί πρόστιμο στον ΣΕΣΑ, να υποχρεωθούν οι Σύνδεσμοι να παραλείπουν αυτές τις παραβάσεις στο μέλλον, και να απειληθούν με πρόστιμο αν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των παραβάσεων.

Επιπλέον, προς ενημέρωση τόσο του συνόλου των μελών των δύο Συνδέσμων, όσο και ευρύτερα του καταναλωτικού κοινού προτείνεται η λήψη μίας δέσμης μέτρων όπως η δημοσίευση σε δύο (2) εφημερίδες με πανελλήνια ή τοπική κυκλοφορία (κατά περίπτωση) , (β) η ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στα γραφεία των Συνδέσμων, (γ) η ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση και (δ) η αποστολή ηλεκτρονικών και συστημένων επιστολών στο σύνολο των μελών τους, οι οποίες θα αναφέρουν ότι το ύψος των προσφορών συντήρησης καθορίζεται ελεύθερα και αυτόνομα από κάθε συντηρητή και ότι η υποβολή προσφορών συντήρησης ανελκυστήρων σε τιμές χαμηλότερες από τις υφιστάμενες και η διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων είναι σύμφωνες με το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Δείτε επίσης

Ανελκυστήρας σκάλας για ΑμεΑ σε σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών

Πλήρη πρόσβαση στους χώρους διδασκαλίας των μαθητών με κινητικά προβλήματα εξασφάλισε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών με …