Ελληνική στατιστική αρχή: Οικοδομική δραστηριότητα Απρίλιος 2012

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Απρίλιο 2012 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.009 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 390,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.383,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 28,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,0% στην επιφάνεια και κατά 27,3 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.988 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 360,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.259,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 28,3 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 24,3% στην επιφάνεια και κατά 31,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Αντίστοιχα το μέγεθος της δημόσιας Οικοδομικής δραστηριότητας κατά το μήνα Απρίλιο 2012 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 21 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 29,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 124,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας Οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2012 , είναι 9,0%. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάιο 2011 έως τον Απρίλιο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 35.393 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.975,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 22.920,2 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 17,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 30,5% στην επιφάνεια και κατά 26,3 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2010- Απριλίου 2011.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2011- Απριλίου 2012 η Ιδιωτική Οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 17,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 30,5% στην επιφάνεια και κατά 26,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαίου 2010 – Απριλίου 2011.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας Οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,5%. Το τετράμηνο Ιανουαρίου- Απριλίου 2012, η συνολική Οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 3,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 6,8% στην επιφάνεια και κατά 4,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2011.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 4,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,2% στην επιφάνεια και κατά 8,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2011.

Πηγή: http://www.buildingthefuture.gr/2012/07/10/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1/

Δείτε επίσης

Ανελκυστήρας σκάλας για ΑμεΑ σε σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών

Πλήρη πρόσβαση στους χώρους διδασκαλίας των μαθητών με κινητικά προβλήματα εξασφάλισε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών με …