Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών

To Πανεπιστήμιο Πατρών διενεργεί διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την «ανακατασκευή των υφιστάμενων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών για την έκδοση πιστοποιητικών
ελέγχου και συντήρηση αυτών».

Ο προϋπολογισμός είναι 467.602,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 23 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ημερομηνία διαγωνισμού: 23 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών, Α΄Κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου), Πανεπιστημιούπολη, Ρίο-Πάτρα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610-969023

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Πανεπιστημιούπολης – Ρίο, Τμήμα Προμηθειών, A’ κτίριο, ισόγειο, τηλ. 2610/969.023, 969.024, 969.066, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.admin.upatras.gr

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …