Διακύρηξη από το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη διακηρύττει ότι την 17η οκτωβριου 2011 ημέρα δευτερα και ώρα 10 π.μ. έως 10:30 π.μ. θα γίνει οτο Δημαρχείο Νίκαιας και ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, μειοδοτική δημοπρασία με έγγραφα και ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη μειοδοτών για την επιθεώρηση, συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων για τις ανάγκες του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για ένα έτος, προϋπολογισμένης δαπάνης ευρώ 22.878,00 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Προμηθειών και το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη).

Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 1O, 18450 ΝΙΚΑΙΑ
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-4278120,129   Φαξ: 210-4278120

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …