Διακήρυξη διαγωνισμού για το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10394 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΠΥΥ 2010

Το Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» Αττικής κάνει γνωστό ότι 0α προβεί στη διενέργεια του κάτωθι διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την 1/1-2-2010 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 99/Β/3-2-2010):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠΥΥ: 0000900000
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 30.000,00 ευρώ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος
ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Χαμηλότερη τιμή
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22/12/2010 ώρα 11:00
ΑP. ΔΙΑΚ.: ΠΔ 44/2010

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την ημέρα της διενέργειας του κάθε διαγωνισμού. Ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού μέχρι τις 14:00

Γλώσσα υποβολής των προσφορών: Η Ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συνοδευόμενη όπό επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Αποστολή περιλήψεων των διακηρύξεων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης την 25-05-2010 (όπου απαιτείται). Αποστολή περιλήψεων των διακηρύξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και στον Ελληνικό Τύπο την 28/05/2010.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών, τηλ. 210 8039458, 210 8039394 & 210 8039371.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …