Διακήρυξη διαγωνισμού για το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10394 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΠΥΥ 2010

Το Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» Αττικής κάνει γνωστό ότι 0α προβεί στη διενέργεια του κάτωθι διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την 1/1-2-2010 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 99/Β/3-2-2010):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠΥΥ: 0000900000
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 30.000,00 ευρώ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος
ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Χαμηλότερη τιμή
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22/12/2010 ώρα 11:00
ΑP. ΔΙΑΚ.: ΠΔ 44/2010

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την ημέρα της διενέργειας του κάθε διαγωνισμού. Ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού μέχρι τις 14:00

Γλώσσα υποβολής των προσφορών: Η Ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συνοδευόμενη όπό επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Αποστολή περιλήψεων των διακηρύξεων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης την 25-05-2010 (όπου απαιτείται). Αποστολή περιλήψεων των διακηρύξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και στον Ελληνικό Τύπο την 28/05/2010.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών, τηλ. 210 8039458, 210 8039394 & 210 8039371.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δείτε επίσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών …