Διακήρυξη δημοπρασίας από το Δήμο Ευόσμου Θεσσαλονίκης

Ο δήμαρχος Εύοσμου θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικων για την αποκατάσταση των παρατηρήσεων του φορέα ελέγχου για τους ανελκυστήρες του δήμου Εύοσμου», όπως περιγράφεται αναλυτικά στην οικονομοτεχνική μελέτη αριθ. 522/2010 του Δήμου Εύοσμου.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο προμηθειών του δήμου από τις 31-5-2010 ημέρα Δευτέρα και έως 17-6-2010 ημέρα Πέμπτη από τον αρμόδιο υπάλληλο.Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι: 17.500 ευρω από το ποσό αυτό 14.462,81 ευρω αφορούν την προμήθεια των αναφερομένων στη μελέτη ειδών.

Περισσότερες πληροφορίες για την μελέτη και τα συμβατικά τεύχη μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι (καταβάλλοντας 5 ευρω στο ταμείο του δήμου) από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Εύοσμου.

τηλ. 2313-302142, 102, 139, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Δήμου Καλαμαριάς για τη Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων για ένα έτος (Περίοδος 2021-2022)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …