Διακήρυξη από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για ένα (1) έτος τις υπηρεσίες συντήρησης των είκοσι (20) ανελκυστήρων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. στις 10 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η 9η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. το αργότερο.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. στο τηλέφωνο 2413501159 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες:  http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …