Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

To Γενικό Νοσοκομείο ΧΑΛΚΙΔΑΣ, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, θα διενεργήσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ME ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑΝΣΕΡ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ, εξοπλισμού) με προϋπολογισμό δαπάνης 17.000,00 € με Φ.Π.Α. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31-08-2010 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.30 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών
του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 30-08-2010 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ στο τηλέφωνο 22210/29700 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …