Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

To Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και βάσει της αριθμ. 28ης/0309-2010 (θέμα 37ο) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θα διενεργήσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ME ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΣΑΝΣΕΡ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΓΒΕΡΙΟΥ 8ε ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 17.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21-10-2010 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από τηναρμόδια επιτροπή. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 20-10-2010 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00 μ.μ.

Η διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Πηλίκα 28, Τ.Κ. 34100, ΤΗΛ.: 22210-29700) εργάσιμες ημέρες και ώρες έναντι αντικαταβολής (20) είκοσι ευρώ (κάλυψη εξόδων εκτύπωσης).

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ στο τηλέφωνο 22210/29700 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε επίσης

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών επισκευής και ετήσιας προληπτικής συντήρησης ανελκυστήρα στο Δήμο Ηρακλείου

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε …