Διακήρυξη από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

To Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την συντήρηση ανελκυστήρων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/10/2011 ημέρα Τριτη και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία του Νοσοκομείου με σφραγισμένες προσφορές. Προθεσμία υποβολής προσφορών 25-10-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής παρέχονται από το λογιστήριο του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22730-83150.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΕΜΑ στο πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ …